top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıNoor Tribe

Ayawaska

Güncelleme tarihi: 29 Mar 2023

Amazon Ormanları'nı gezegenimizin akciğerleri olarak tanırız, Dünya'nın en geniş yağmur ormanı aynı zamanda en zengin biyo-çeşitliliğin de yuvasıdır. Brezilya, Peru, Kolombiya başta olmak üzere dokuz ülkeye yayılmış 7,000,000 kilometrelik alan, 30 milyonu aşkın nüfuslu 350 etnik gruba ev sahipliği yapar.


Ormana adım atıldığı anda ilk fark edilen, tüm yaşamın iç içeliği ve birbirini tamamlayan tek bir organizma oluşudur. Bu kimi zaman bir dalın hangi ağaca ait olduğunu ayırt edememek kadar basit bir biçimde görülebilir. Biraz daha yakından bakılınca görülür ki ağaç, kuşa ev sahipliği yapar ve kuş da ağacın üzerindeki küçük canlıları yiyerek onu korur. Biraz vakit geçirilince ise anlaşılır ki her canlı birbiri üzerinde kalıcı etkiler bırakarak var olur. Bu etkiler evrim sürecinde o kadar iç içe geçmiştir ki, bir bitkinin molekülü, insan beynindeki bir alıcıya anahtar-kilit uyumuyla bağlanarak bir dizi aktiviteyi ateşleyebilir.


Bu aktivitelerden en mistik olanlarını açığa çıkaranlar "psikotrop" olarak sınıflandırılır. Psikotrop bitkiler, insan üzerinde yatıştırıcı, uyarıcı, biliş arttırıcı ya da halüsinojenik etkiler yaratabilirler. Örneğin sabahları ayılmak için içtiğimiz çay ve kahve uyarıcılardan, passiflora olarak da bildiğimiz çarkıfelek çiçeği en yaygın kullanılan yatıştırıcı psikotrop bitkilerdendir.

İnsanın, bitkilerin mucizelerine dair keşifleri laboratuvarlardan çok daha eskiye, binlerce yıl öncesine dayanır. Amazonlardan çıkıp, modern insanın hayatında günden güne daha çok yer bulan bir tanesi de Ayawaska (Ayahuasca, Aya, La Madre, Büyükanne). Geniş yelpazeye yayılan şifalandırma potansiyelinden ötürü günden güne daha sık duyacağımız bu ilacı kapsamlı bir yazıyla ele aldım.


Makalenin içerikleri;


1. Ayawaska nedir?

 • Hazırlanışı

 • Farmakolojik yapısı

 • DMT

2. Kullanımı

 • Geleneksel

 • Ayawaska destekli terapi

 • Microdosing

3. Deneyim

 • Fiziksel, algısal, duygusal ve ruhsal etkileri

 • Seremoni

 • İnziva ve şaman

4. Hazırlık ve entegrasyon

 • Dieta

 • KaynaklarDo you have Ayahuasca experience?

 • Yes

 • No


Ayawaska nedir?


Ayawasca, Quechua dilinde aya “ruh” ve waska ”sarmaşık” anlamlarına gelen iki kelimenin birleşmesiyle “ruhun sarmaşığı” olarak çevrilir. Tek bir bitkiden ziyade, birbiriyle etkileşim ve uyum içinde çalışan bitkilerin karışımından yapılır. Farklı kabilelerin kendilerine özgü reçeteleri, gelenekler boyu aktarılagelir. Banisteriopsis caapi (Ayawaska sarmaşığı, kaapi, yagé) bu karışımların bazıdır, eşlikçi olarak Psychotria viridis (çakruna), Nicotiana tabacum, Diplopterys cabrerana Ilex guayusa gibi bitkiler kullanılır. Örneğin geleneksel Peru reçetesi, Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis iken, Meksika yerlilerinin reçetesi Banisteriopsis caapi ve Mimosa hostilis bitkilerinden oluşur. Aynı reçete uygulansa dahi her ilaç, bir diğerinden farklılaşır. Bitkilerin yaşı, büyüdükleri toprak, komşuları, şamanın toplarken ettiği dualar, kaynatılma/demlenme süreleri, altında yakılan ateşin kalitesi, ve hatta içecek kişilerin enerjisi dahi etkenler arasındadır.


Tadı genellikle yoğun, acımsı ve kıvamlıdır.

 • Hazırlanışı

Şamanın Ayawaska hazırlama serüveni gün doğumu ile başlar - bu aynı zamanda ormanın da en sesli olduğu saatlere denk gelir. Papağanlar haykırır, maymunlar dalları çatırdatarak ağaçtan ağaca zıplar, türlü böcekler vızıldar ve tüm orman yeni güne hazırlanır. Şaman, ormanın derinliklerine girerek karışımı hazırlayacağı bitkileri birer birer selamlar, izin ister ve dualar eşliğinde gerektiği kadar toplar. Eve döndüğünde Banisteriopsis caapi sarmaşığını dikkatle temizler, ahşap bir tokmakla parçalayıp ezdiği lifli dallardan bir katmanı kil çömleğe yerleştirir. Bu çömlek, dualar ve ikarolar söylenerek özenle biçimlendirilmiş, ardından şamanın maestrası tarafından üzerine resimler çizilmiştir. Çömleği tüm bitkiler ve birkaç litre su ile doldurarak ateşin üzerine yerleştirir. Yavaş yavaş demlenen karışım birkaç saat içinde hazır hale gelir.

 • Farmakolojik yapısı

Harmala alkaloidleri (harmin, harmalin, tetrahidroharmin) ve DMT (N-Dimetiltriptamin) başrolü oynayan etken maddelerdir. Çakrunanın etken maddesi olan DMT, duman veya buhar olarak içe çekildiğinde güçlü psişeaktif etkiler bırakır. Ağız yoluyla alındığında ise, insan bedenindeki monoamine oxidase (MAO) enzimi tarafından parçalandığından etkileri deneyimlenmez. Kadim şamanlar yüzlerce yıl önce, çakruna ve kaapi birlikte demlendiği zaman bu durumun değiştiğini keşfettiler. Kaapi içindeki harmala alkaloidleri, çakruna içindeki DMT'nin ağız yoluyla alındığında da aktive olabilmesini sağlıyordu. Modern bilim sayesinde anlaşıldı ki bu alkaloidler, Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak davranıyor ve MAO'nun DMT'yi parçalamasına engel oluyorlar.

 • DMT

DMT, silosibin, silosin, ibogain ve 5-MeO-DMT ile aynı grupta yer alır ve triptamin psişeaktifleri olarak anılırlar. DMT gibi kardeşleri de doğadan elde edilerek şamanik yöntemlerle kullanılır. Silosibin ve silosin, sihirli mantar olarak anılan fungi türünde, ibogain, Orta Afrika'da yetişen İboga çalısında ve 5-MeO-DMT Bufo denilen karakurbağasının salgısında bulunur.

DMT deneyimi yaşamanın çeşitli yolları olmakla birlikte Ayawaska tamamından ayrışır. Örneğin etkisi, solunduğu ve zerk edildiği durumda dakikalar ile ölçülürken, Ayawaska karışımı olarak içildiğinde saatler sürer.


Bitkiler gibi bazı hayvanların ve insanların da dolaşım sisteminde DMT'ye rastlanıyor, lakin kaynağı henüz keşfedilmedi. Kemirgenlerin beyinlerinde sentezlendiği yönünde araştırmalar olsa da (2), insan için de aynısını söylemek şimdilik spekülasyon seviyesinde. DMT'nin insanda epifiz bezinde sentezlendiğine ve bunun nefes pratikleri yapmak, uzun süreli karanlıkta kalmak gibi yollarla tetiklenebileceğine dair inançlar mevcut.


Bu gizemli madde "ruh molekülü" olarak da anılır. Bunun bir sebebi NDE yani ölüme yakın deneyimler geçirmiş kişilerin yaşadıklarına yakın bir deneyim sunmasıdır. Imperial College London'da yürütülen bir araştırmanın sonuçları, DMT verilen grupta onaltı NDE karakteristik özelliklerin dokuzunda belirgin bir eşleşme kaydetmiştir (3).


Kullanımı


İnsan canlısının psişeaktiflerle tanışmasının en az binlerce yıl öncesine dayandığını biliyoruz. Hatta birçok dinin, psişeaktifler desteğiyle genişleyen içgörü sayesinde ortaya çıktıklarına dair teoriler mevcut. Ayawaska özelinde ise bulunan en eski kayıt ise 1000 sene öncesinden. Bolivya'da bulunan şaman kesesi, içinde DMT ve harmalin taşımaktaydı. (4)

O zamandan bu zamana keseden çıkarak dünyanın dört bir yanına yayıldı. Amazon Ormanları'ndan üniversite laboratuvarlarına uzanan kapsamı ile, binlerce insanın hayatını dönüştürmeye devam ediyor.

 • Geleneksel

Şamanın demlenmekten alıp soğumaya bıraktığı karışım, birkaç saat soğuduktan sonra hazır olur. Seyyahlar, yani katılımcılar, bu karışımın kendilerine sunulacağı çemberde yerlerini alırlar. İnsanlar Aya seremonilerine farklı sebeplerle katılır. Örneğin, kabiledeki bir kişinin rehberliğe ihtiyaç duyması halinde çember yalnızca şaman(lar)dan oluşur, Aya rehberliğinde kabile üyesine yardım edecek cevaplar aranır. Ya da çember, tamamen sosyal amaçlarla bir araya gelen kabile üyelerinden oluşabilir. Başka bir çemberde ise kabilenin salt ilham ve yaratıcılığı açığa çıkarmak isteyen sanatçı ruhları olabilir. Tüm bu çemberlerde bir şaman bulunur ve görevi tüm seyyahların güvenli bir seyahat geçirmeleri için alan tutmaktır. Gringoların, yani bir nevi modern dünya insanlarının, katıldığı çemberler ise farklı niyetlerdeki insanların bir araya gelmesi ile de oluşur.

 • Ayawaska destekli terapi

Onlarca yıl boyunca yasaklanma ardından, kadim geleneklere dönüş ve bilim dünyasının artan ilgisi sayesinde "psişeaktif rönesansı" başlamış durumda. Henüz hala çoğu ülkede yasadışı olmakla birlikte, özellikle psişeaktiflerin terapatik amaçlı kullanımı yaygınlaşmakta. Bunlardan biri de modern psikoterapi yöntemlerinin şamanik şifalandırma teknikleri ile harmanlanması. Bir psikoloğun, nispeten klinik çerçevede ve Ayahuasca eşliğinde bağımlılık, anksiyete, dürtüsel davranış gibi semptomlara yönelik terapi vermesi buna bir örnektir. Bu protokoller, yüksek doz ile yapılan tek seans ya da birkaç güne yayılan inzivalar gibi uygulanmakta.


Psikiyatrist Gabor Maté tarafından teshil edilen 5 günlük bir inziva ardından katılımcıların duygu durumunda iyileşme ve bağımlılıklarında azalma (alkol, tütün ve kokain kullanımında azalma raporlanırken, esrar ve afyon kullanımında değişim olmadı) kaydedildi. Tüm katılımcılar olumlu ve kalıcı değişimler bildirdiler. (5)

 • Microdosing

Bir ilacın, günlük hayatı etkilemeyecek kadar küçük ve etkilerinin hissedilecek kadar yeterli bir miktarının alınmasına microdosing diyoruz. Ayawaska sözkonusu olduğunda microdosing yönteminin tercih edilmesinin başlıca sebepleri;

- DMT'nin yasal olduğu ülkelere seyahat etme kısıtı (DMT içermeyen, B. caapi bazlı karışımların da aynı faydaları sağlandığı gözleniyor)

- Birkaç saat sürecek bir seremoniyi tercih etmeme

- Nispeten daha kolay ve mülayim bir yolla şifalanmak ve büyümek isteme

- Seremoni öncesinde ilacın ruhu ile bağ kurma ve/ya sonrasında bağlantıyı sürdürme (6)


Harmala alkaloidlerinin sağladığı ve microdosing ile erişilebilen potansiyel faydalar arasında kemik ve kıkırdak dokuları güçlendirme (7), beyindeki zarar görmüş sinir hücrelerini iyileştirme (8) ve enflamasyonu azaltma (9) bulunur.


Bu yöntem de yine süre, doz, hazırlık ve diyet gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar taşır.


Deneyim


Psişeaktiflerin sunacağı deneyim üzerinde en fazla etkiye sahip olan unsurları şöyle sıralayabiliriz; (10)


- Hazırlık: seyyahın ve rehberin beklentileri ve hazırlığı

- Ortam: alan içindeki varlıklar ve alanın atmosferi

- Madde ve miktar: DMT 100 miligram, LSD 200 mikrogram, gibi..

- Rehber: bilincin farklı katmanlarıyla ve çeşitli gerçeklik boyutlarıyla çalışmak konusunda deneyimli, seyyahın güvenli ve verimli bir deneyim yaşaması için alan tutan kişi

- Seans: yolculuğun süresi

- Durum: deneyim sonrası entegrasyon, mevcut destek mekanizmaları ve ilişkiler


Ayahuasca etkileri, içildikten 20-60 dakika sonra hissedilir ve ortalama 2 saat sonra zirveye ulaşır. Hissedilen etkisinin geçmesi birkaç saati bulur ancak sonrasında ve hatta devamındaki günlerde bile seyyah "farklı" hissetmeye devam eder. Yazının devamında detaylı açıklanacağı gibi deneyim yalnızca ilacın bedende kaldığı birkaç saatle kısıtlı görülemez. Hazırlık ve entegrasyon, deneyimin önemli parçalarıdır.

 • Fiziksel, algısal, duygusal ve ruhsal etkileri

Karışım, en azından vücutta kaldığı sürece yoğun fiziksel etkiler yaratabilir. Meşhur bir yan etkisi olan mide bulantısını bastırması için kimi kabilelerde seremoni öncesinde zencefil kökü döndürülür. Güçlü bir pürgetif olduğu için, kusma ve ishal de görülebilir. Yerliler için kusturma etkisi, bir yan etkiden ziyade "la purga" diye anılan, seremoninin arındırıcı ve aynalayıcı bir parçası olarak görülür.

İçerdiği bitkiler kalp hızını ve tansiyonu arttırarak kalbe ilaveten basınç uygular. Bu yüzden dolaşım ve kalp rahatsızlıkları olanlara, hamilelere ve emzirenlere tavsiye edilmez. Bununla birlikte, şamanın kendi kabilesi ile oturduğu çemberde doksan yaşındaki babasından beş yaşındaki çocuğuna kadar geniş bir yelpazede katılımcı görmek yaygındır.


Beynimizdeki çok sayıda alıcı ile ilişki kurabilen yapıları, zihinsel ve psikolojik olarak da yoğun etkilere sebep olur. Gerçeklik algısının değişmesi ve halüsinasyonlar bu etkilerin başında gelir. Farklı boyuttan varlıklar görmek, geçmiş ya da geleceğe gitmek, hayvanlar ve bitkilerle iletişim kurmak yaygın deneyimlerdendir.

Öte yandan kimi psişeaktiflerin aksine gerçeklikten tamamen kopma haline nadiren rastlanır ve kısa sürelidir.

Artan kişisel farkındalık sayesinde olaylar yeni anlamlar kazanabilir, sorunlara çözümler bulunabilir, alışkanlıklar ve yaşam tarzını değiştirmeye dair iç görüler edinilebilir. 2016 yayınlanan bir makale Ayahuaska'nın etkili ve kalıcı antidepresan özelliği olabildiğini ortaya koyar (11).


Duygusal olarak adeta bir renk paletindeki tüm renkleri içerebilir. Göğsü dolduran bir öforiden, kelimelere sığmaz korkulara tüm duyguların hissedilme potansiyeli bakidir. Genellikle bir seremoni boyunca keyifli ve konforsuz duygular dalgalar halinde gelir ve bir noktada duygusal bir boşalma hissedilebilir. Diğer tüm yönler için de geçerli olarak, bir seans esnasında neler hissedileceği öngörülemez ve bir seansın doğası bir başka seansınkine dair izlenim vermez.

Söz konusu Ayahuasca olduğunda, onu belki de diğer ritüelistik psikotroplardan en çok ayrıştıran "karanlık" yönünden bahsetmeden olmaz. Ruhunun kimi zaman eli maşalı bir büyükanne olarak tasvir edilmesi de bu yönünden gelir. Bu elbette insan zihninin keyif veren duyguları sonsuz kılmak isterken, nahoş bulduklarına gösterdiği dirençten kaynaklı görülebilir. Direnç arttıkça korku ve paranoya gibi duygular güçlenir, bu yüzden teslimiyet deneyimin en büyük kolaylaştırıcısıdır.


Gelelim en çok rağbet gören spiritüel etkilerine. En belirgin olanı Dünya ötesi bir alanda huzur ve birlik hissiyle dolup taşmaktır. İlahi olanla bağ kurmak, kendini ilahi hissetmek ve genişleterek tüm varoluşun ilahi bir ifade olduğu idrakına varmak gibi deneyimlenebilir. "Ego ölümü" diye tabir edilen, kişinin kendini kısıtlayan inanç ve paternlerinden özgürleşmesini sağlayan bir ayrışma ve sembolik ölüm yaşanabilir. Bu molekül bir anlamda kişiyi, psişesinin daha önce erişemediği alanlarına ulaşmaya teşvik eder. Yapılan bir diğer araştırmada Ayahuasca deneyimi esnasında, hayat amacı ve varoluşun gerçek doğasına dair keşifler, bireyin en iyi versiyonuna dair iç görüler edinmek ortak geribildirimlerdir (12).

 • Seremoni

Bölüm başında belirtildiği üzere bir seremoninin "kalitesini" belirleyen çok sayıda faktör bulunur. Basitleştirme adına Ayawaska'nın doğduğu ve bugün hala yasal olduğu bölgelerdeki kabileler arasındaki farklılıkları ele alacağım.

Peru'daki Şipibo kabilesindeki seremonilerde ikaro denilen, şamanın söylediği şarkılar ön plandadır. İkaro, yıllar süren dieta ardından, bitkilerin şamana fısıldadığı şarkılar olarak tarif edilebilir. Şaman, grup için söylemenin yanısıra çemberin her bir üyesine de söyler. Bu, hayattaki en etkileyici deneyimlerden biri olsagerek. Bir insanın sesini kullanarak bu kadar büyük güce hükmetmesi, bir başkasının deneyimi üzerinde tam kontrol sahibi olması ve tüm tevazusuyla bu gücü şifalandırmaya yönelik kullanması başlı başına hayat dönüştürücü olabilir. Şipibo şamanları, arındırma için mapaço denilen yabani tütün ve agua de florida denilen çiçek kolonyası da kullanırlar. Genellikle Ayawaska seremonilerinin yanısıra bir başka bitki ile de dieta yapılır. Bobinsana ve Ajo Sacha bu bitkilere örnektir.


Kolombiya ve Venezuela çevresindeki geleneklerde, şamanın farklı dillerdeki şarkılarına enstrüman da eşlik eder. Bu bölgede Waira denilen bitki yapraklarından oluşan buketin havadaki enerjiyi dengelemek için kullanıldığını görürüz.


Buna ek olarak rapé adı verilen, tütün ve bazı bitkilerin küllerinin burun deliğinden üflenerek uygulandığı, merkezlenme, köklenme ve arınma gibi amaçlarla icra edildiği bir prosedür de kullanılır. Bunun kullanıldığı bir başka bölge olan Brezilya'da bizi meşhur Yawanawa kabilesi karşılar. Bu kabilenin seremonileri Şipibo seremonilerinden oldukça farklı görünür. Şipibolar'da şaman, ya da maestra(o) doktor gibi görülür, zira odağı şifalandırmaktır. Bu yüzden seremoniler nispeten ciddi ve ağır geçer. Öte yandan Yawanawa seremonilerine müzik yapılan, dans edilen, sosyalleşilen bir atmosfer hakimdir.

 • İnziva ve şaman

Kuzey Amerika ülkelerinin öncülük ettiği psişeaktifleri yasallaştırma hareketinin yaygınlaşması ile hastanelerde ve terapi merkezlerinde bir deneyim yaşamak mümkün olacak. Günümüzde ise modern dünya insanının Ayawaska ile en yaygın buluşma mecrası, inzivalar. Tek seremoniden oluşan üç günlük inzivalardan, doksan günlük Amazon Ormanları'nda izole olarak uygulanan inzivalara kadar türler mevcut. Kimisinde sadece Ayawaska ile çalışılırken, bazılarında bir başka psişeaktif seremonisi de dahil olabilir -meskalin etken maddeli Watçuma kaktüsü yaygın bir örnektir.


Seremoniyi yöneten yerli bir ayahuasquero olabildiği gibi gringo bir şaman da olabilir. Yerli ile gringo şamanların eğitilme süreci birbirinden oldukça farklıdır. Yerliler genç yaşlarda bitkilerle çalışmaya başlamış, tüm hayatını bu yola adamış ve yıllar boyu ilacı içmiş kişilerdir.

Öte yandan söz konusu "sahte şamanlık" olduğunda, kişinin nereli olduğu ilgisiz kalıyor. Yeterli eğitim ve tecrübe edinmemiş, para, güç, statü edinme motivasyonuyla şaman rolüne giren insanların sayısı günden güne artıyor. Bundan korunmak adına birlikte çalışılacak şamanın birikimiyle ilgili sorular sormak ve araştırma yapmak büyük bir sorumluluk. Örneğin, Amazon şamanlarına göre psişik ameliyatlar ve enerji dengeleme büyük oranda canlı müzik ve ikarolar ile yapılır, kayıttan müzik çalınmasını amatörlük olarak değerlendirirler. Bu gibi kriterleri öğrenmek ve kale almak şahsi bir tercih ve sorumluluktur.


Hazırlık ve Entegrasyon


Ayahuasca deneyiminin vakti geldiğinde, bitkinin ruhunun seyyahı çağırdığına inanılır. Ve yine vakti geldiğinde, şartlar bu deneyimi mümkün kılacaktır. Bu süptil hazırlık tamamlandığında, çağrı bilince yansır ve böylece ilk niyet konulur. Ortak bir deneyim, bitkinin ruhunun niyet konduğu anda çalışmaya başladığı yöndedir. Ve böylece bilinçli hazırlık dönemi başlar. Bu hazırlığın nasıl görüneceği değişkenlik göstermekle birlikte bazı etkenleri listeleyebiliriz.


Seremoninin yapılacağı ülkede Ayawaska'nın yasal olup olmaması bir etken olabilir. Çoğu ülkede tamamen yasadışı iken, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde kontrollü yasal, Peru, Brezilya, Kosta Rika ve Meksika'da belirli kriterler çerçevesinde yasaldır. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar boyunca yalnızca kilise kontrolünde kullanılmasına izin verilirken, son dönemde birçok şehirlerde yeniden yasallaştırılıyor.


Zihinsel, psikolojik ve fiziksel boyutlarda hazırlık yapmanın deneyim üzerinde güçlü olumlu etkileri gözlenir.

 • Seremoniye oturmaktaki niyeti netleştirmek, bitkinin çalışmasını ve gelen cevapları yorumlamayı kolaylaştırır. Örneğin eğlence amaçlı Ayawaska içme niyetiyle çembere oturan bir kişinin kendini travmatize etme ihtimali yüksektir.

 • Etken maddelerin insan bedeniyle nasıl etkileşim kurduğunu öğrenmek güven ve teslimiyet sağlar. Yan etkiler hissedildiğinde bunun beklenir olduğunu bilmek direnci ve korkuyu azaltır. Nefes pratikleri öğrenmek kişiyi en karanlık yerlerden çıkaracak bir araç sunar.

 • Belirli bir yaşam tarzını sürdürmek fizyolojik yan etkileri azaltır ve ilacın olumlu etkilerinin daha uzun süre kalmasını sağlar. Kimi yiyecekler ve takviyeler, Ayawaska içindeki maddeler ile çelişirler. Hazırlık sürecinde ve seremoni ardından bunlardan uzak durulması önem taşır.

 • Bitki, çoğunlukla seyyaha kendi gerçeğinden ne kadar uzak yaşadığına dair bir kavrayış sunar. Bu kimi zaman o kadar yoğundur ki seyyah hayatında ani, radikal değişiklikler yapabilir. Bu hem kendisi, hem çevresindekiler için sancılı bir hale gelebilir. Oysa bilinçli bir entegrasyon süreci ile alınan mesajlar çok daha şefkatli ve zamana yayarak hayatın için karıştırılabilir.

Yıllar boyunca Latin Amerika'da edindiğim deneyim ve gözlem, bu sürecin seremoninin kendisinden bile elzem olabileceğini gösterdi. Çoğu inziva merkezi ve kolaylaştırıcı henüz bu sürece yeterince vurgu yapmıyor ve zaten travma bilgili değiller. Olası riskleri en aza indirmek ve bitki ile çalışma sürecini kolaylaştırmak adına Psişeaktif Deneyim Hazırlık & Entegrasyon programım altında destek sunmaktayım.

 • Dieta

Hazırlık ve entegrasyon sürecini verimli kılmak adına uygulanan prosedüre dieta denir ve içeriği şamana, ya da inziva merkezine göre değişebilir. Şipibo, Yawanawa ve Napo Runa kabileleri için dieta şart olmakla birlikte kimi kabileler veya inziva merkezleri gerekli bulmaz. (13) Seremoniden bir hafta önce ve iki hafta sonrası aralığında sürdürmek tavsiye edilir.


Kaçınılması gereken genel gıdalar arasında baharatlı ve acı yiyecekler, süt ürünleri, soğan ve sarımsak, kırmızı et ve domuz eti, fermente yiyecekler, alkol ve kafein içeren içecekler bulunur.


Mastürbasyon da dahil olmak üzere cinsel aktiviteden sakınılmalıdır.


Ayahuasca ile birlikte kullanılması olmayan ilaçlar arasında özellikle serotonin hormonuna etki eden ilaçlar, antidepresanlar, kenevir, sarı kantaron, ginseng bitkileri yer alır. Bunlar dışında kullanılan bir takviye varsa mutlaka inziva merkezine bildirilmelidir.

 • Kaynaklar

- Belirtildiği gibi, psişeaktiflerin yasallaştırılma akımı dünyaya yayılıyor. Ayahuasca özelinde ülkelere göre son durum bu link üzerinden bulunabilir.

- Çeşitli ülkelerdeki seremoni ve inzivalara Retreat Guru üzerinden ulaşılabilir.


Bunlara ek kaynaklar paylaşmak istersen, kendi deneyimini aktarmak veya soru sormak istersen hello@noortribe.com adresine eposta gönderebilirsin.

 

Kaynakça

(3) Timmermann C, Roseman L, Williams L, Erritzoe D, Martial C, Cassol H, Laureys S, Nutt D, Carhart-Harris R. DMT Models the Near-Death Experience. Front Psychol. 2018 Aug 15;9:1424. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01424. PMID: 30174629; PMCID: PMC6107838.


(4) Miller, M. J., Albarracin-Jordan, J., Moore, C., & Capriles, J. M. (2019b). Chemical evidence for the use of multiple psychotropic plants in a 1,000-year-old ritual bundle from South America. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(23), 11207–11212. https://doi.org/10.1073/pnas.1902174116


(5) Thomas, G., Lucas, P., Capler, N., Tupper, K., & Martin, G. (2013). Ayahuasca-Assisted Therapy for Addiction: Results from a Preliminary Observational Study in Canada. Current Drug Abuse Reviews, 6(1), 30–42. https://doi.org/10.2174/15733998113099990003


(6) EntheoNation. (n.d.). Modern Shamanism, Psychedelic Science, & Visionary Culture. https://entheonation.com/


(7) Yonezawa, T., Hasegawa, S. I., Asai, M., Ninomiya, T., Sasaki, T., Cha, B. Y., Teruya, T., Ozawa, H., Yagasaki, K., Nagai, K., & Woo, J. T. (2011). Harmine, a β-carboline alkaloid, inhibits osteoclast differentiation and bone resorption in vitro and in vivo. European Journal of Pharmacology, 650(2–3), 511–518. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2010.10.048


(8) Morales-García, J. A., de la Fuente Revenga, M., Alonso-Gil, S., Rodríguez-Franco, M. I., Feilding, A., Perez-Castillo, A., & Riba, J. (2017). The alkaloids of Banisteriopsis caapi, the plant source of the Amazonian hallucinogen Ayahuasca, stimulate adult neurogenesis in vitro. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-05407-9


(9) Bremner, P., Rivera, D., Calzado, M., Obón, C., Inocencio, C., Beckwith, C., Fiebich, B., Muñoz, E., & Heinrich, M. (2009). Assessing medicinal plants from South-Eastern Spain for potential anti-inflammatory effects targeting nuclear factor-Kappa B and other pro-inflammatory mediators. Journal of Ethnopharmacology, 124(2), 295–305. https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.04.035


(10) Fadiman, J. (2011). The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys (Illustrated). Park Street Press.


(11) Sanches, Rafael Faria; de Lima Osório, Flávia; dos Santos, Rafael G.; Macedo, Ligia R.H.; Maia-de-Oliveira, João Paulo; Wichert-Ana, Lauro; de Araujo, Draulio Barros; Riba, Jordi; Crippa, José Alexandre S.; Hallak, Jaime E.C. (2016). "Antidepressant Effects of a Single Dose of Ayahuasca in Patients With Recurrent Depression". Journal of Clinical Psychopharmacology. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). 36 (1): 77–81. doi:10.1097/jcp.0000000000000436. ISSN0271-0749. PMID26650973. S2CID41083002.


(12) Gorman, Peter (2010). Ayahuasca in My Blood: 25 Years of Medicine Dreaming. ISBN978-1-4528-8290-1.


(13) Woolfe, S. (2022, November 15). Ayahuasca. HealingMaps. https://healingmaps.com/ayahuasca/

747 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Ecstatic Dans

Kommentarer


bottom of page